5. Propojení tří a více počítačů včetně přístupu na internet

K provedení tohoto spojení potřebujeme router. Netechnicky řečeno, router spojuje naši vnitřní síť se sití internet a přenáší mezi nimi data. Router se podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země.

Většina routerů, které slouží pro připojení počítačů k internetu, zvládají i funkci switche. Pokud nám stačí tedy počet portů na routeru, switch nepotřebujeme.

Zezadu na routeru najdete dvě nebo více označených zdířek. Zdířka, u které je nápis WAN nebo INTERNET slouží k připojení kabelu od poskytovatele internetu, tato zdířka také bývá nějak viditelně oddělena od ostatních. Další zdířky bývají očíslovány nebo jinak označeny např. PC, LAN, 1, ... do nich zapojujeme kabely od počítačů nebo od dalších síťových prvků (síťová tiskárna, switch, ...).

V případě, že nám dojdou volné porty na routeru, připojíme do posledního volného portu na routeru switch a rázem máme k dispozici další volné porty.

K routeru můžeme dokonce připojit hned několik switchů. Pokud plánujeme sdílení a kopírování velkého množství dat po naší vnitřní síti, je vhodnější si koupit již všechna zařízení do vnitřní sítě v rychlejším standardu 1000 Mbit (router stačí 100Mbit).

Předpokládáme, že u všech síťových karet máte nainstalované ovladače a tedy je máte plně funkční. Po propojení routru k poskytovateli internetu a jednotlivým počítačům pomocí UTP kabelů, dojde k automatickému nakonfigurování. Připojení k internetu by mělo tedy hned fungovat na všech počítačích a naše malá lokální síť také. Pokud ovšem máte ve smlouvě s vaším poskytovatelem internetu uvedené údaje pro připojení k internetu (IP adresa, maska sítě, výchozí brána, DNS server) musíme tyto údaje zadat do počítače ručně. Abychom mohli ověřit spojení po lokální síti, musíme si IP adresy přidělené jednotlivým počítačům vyhledat v systému. Postupujte podle návodu pro váš operační systém.
Reklama
Operační systém Windows Vista/7/8/10

Vyhledání automaticky nakonfigurovaných údajů

"Start" > "Ovládací panely" > "Síť a Internet" > "Centrum síťových připojení a sdílení" > a otevřeme "Změnit nastavení adaptéru".

Síťový kabel je zatím odpojen.


Nyní jsme již router k poskytovateli internetu a jednotlivým počítačům pomocí UTP kabelů připojili. Došlo k automatickému nakonfigurování připojení.


Klikneme na "Připojení k místí síti" pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme položku "Stav".


Když klikneme v záložce "Obecné" na tlačítko "Podrobnosti", zobrazí se nám údaje o připojení.Přečteme si tedy přidělenou IP adresu pro tento počítač: 192.168.1.180. Také zde najdeme údaje o našem připojení k internetu: výchozí bránu, server DHCP a servery DNS

Stejným způsobem zjistíme, jaká IP adresa byla přidělena na dalších počítačích. Když už víme IP adresy od všech počítačů, můžeme provést kontrolu spojení.
Reklama


Ruční přidělení IP adresy, výchozí brány a servery DNS

"Start" > "Ovládací panely" > "Síť a Internet" > "Centrum síťových připojení a sdílení" >dále otevřeme "Změnit nastavení adaptéru". Klikneme pravým tlačítkem myši na "Připojení k místní síti" a z kontextové nabídky vybereme "Vlastnosti". V záložce "Sítě" vyberte "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)" a klikněte na "Vlastnosti".

Klikněte na "Vlastnosti".

V otevřeném okně je nutné správně nakonfigurovat IP adresy, zvolte "Použít následující adresu IP" a do pole "Adresa IP" vložte 192.168.0.1, do pole "maska podsítě" 255.255.255.0.

Další počítače nastavte stejně, ale místo IP adresy 192.168.0.1 použijte jinou, nejlépe 192.168.0.2, 192.168.0.3 atd. (v síti nesmí být dva počítače se stejnou IP adresou), do pole "maska podsítě" stejně jako u prvního počítače 255.255.255.0. U IP adres je vhodné zvolit nějaký systém. Například počítače v jedné místnosti budou 192.168.0.1x a v druhé 192.168.0.2x atd. Pomůže to ulehčit hledání případných problémů.

Také musíte na všech počítačích zadat údaje o výchozí bráně a servery DNS nutné ke správnému fungování připojení k internetu (namísto námi vyplněných samých jedniček 111.111.111.111). Naleznete je ve smlouvě s vaším poskytovatelem internetu. Pokud používáte získávání adres DHCP automaticky, naleznete je v podrobnostech síťového připojení (jak jsme si ukázali výše).

Pokud jste tak ještě neučinili, stačí už jen propojit počítače UTP kabely s routrem a provést kontrolu spojení, zda spolu počítače opravdu komunikují.
Reklama
Operační systém Windows XP

Vyhledání automaticky nakonfigurovaných údajů

"Start" > "Ovládací panely" > "Síťová připojení"


Síťový kabel je zatím odpojen.


Nyní jsme již router k poskytovateli internetu a jednotlivým počítačům pomocí UTP kabelů připojili. Došlo k automatickému nakonfigurování připojení.


Klikneme na "Připojení k místí síti" pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme položku "Stav".


V tomto okně vybereme záložku "Podpora".


Když klikneme v záložce "Podpora" na tlačítko "Podrobnosti", zobrazí se nám údaje o připojení.


Přečteme si tedy přidělenou IP adresu pro tento počítač: 192.168.1.177. Také zde najdeme údaje o našem připojení k internetu: výchozí bránu, server DHCP a servery DNS

Stejným způsobem zjistíme, jaká IP adresa byla přidělena na dalších počítačích. Když už víme IP adresy od všech počítačů, můžeme provést kontrolu spojení.
Reklama

Ruční přidělení IP adresy, výchozí brány a servery DNS

"Start" > "Ovládací panely" > "Síťová připojení" > v záložce "Obecné" vyberte "Protokol sítě internet (TCP/IP)".

Klikněte na "Vlastnosti".

V otevřeném okně je nutné správně nakonfigurovat IP adresy, zvolte "Použít následující adresu IP" a do pole "Adresa IP" vložte 192.168.0.1, do pole "maska podsítě" 255.255.255.0.

Další počítače nastavte stejně, ale místo IP adresy 192.168.0.1 použijte jinou, nejlépe 192.168.0.2, 192.168.0.3 atd. (v síti nesmí být dva počítače se stejnou IP adresou), do pole "maska podsítě" stejně jako u prvního počítače 255.255.255.0. U IP adres je vhodné zvolit nějaký systém. Například počítače v jedné místnosti budou 192.168.0.1x a v druhé 192.168.0.2x adt. Pomůže to ulehčit hledání případných problémů.

Také musíte na všech počítačích zadat údaje o výchozí bráně a servery DNS nutné ke správnému fungování připojení k internetu (namísto námi vyplněných samých jedniček 111.111.111.111). Naleznete je ve smlouvě s vaším poskytovatelem internetu. Pokud používáte získávání adres DHCP automaticky, naleznete je v podrobnostech síťového připojení (jak jsme si ukázali výše).

Pokud jste tak ještě neučinili, stačí už jen propojit počítače UTP kabely s routrem a provést kontrolu spojení, zda spolu počítače opravdu komunikují.


Předchozí Předchozí kapitola Další kapitola DalšíReklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody