10. Nastavení sdílení tiskáren

V poslední kapitole si ukážeme, jak sdílet tiskárnu. Toto řešení má jednu nevýhodu, a to, že hlavní počítač, k němuž bude tiskárna připojena, musí být neustále zapnutý. Pokud ovšem máme k dispozici síťovou tiskárnu s vestavěným printserverem, tak se tato podmínka ruší. Můžeme pak tisknout z kteréhokoliv počítače, protože tiskárna není do naší sítě připojená přes hlavní počítač, ale přímo.Operační systém Windows Vista/7/8/10

Operační systém Windows umožňuje sdílet tiskárnu mezi počítači připojenými na dané síti. Kdokoliv v síti pak může tiskárnu využít, pochopitelně však musí běžet ten počítač, k němuž je tiskárna fyzicky připojena. Následující návod popisuje nastavení sdílení v případě, kdy je tiskárna připojena k PC s Windows Vista/7/8/10.

1. Nastavení sdílení tiskárny na hlavním počítači:


Otevřete menu "Start" a zvolte "Zařízení a tiskárny".


Pro sdílení vybrané tiskárny na její ikonu klepněte pravým tlačítkem myši a ze zobrazené místní nabídky následně zvolte odpovídající příkaz "Vlastnosti tiskárny".


Otevře se tak dialog vlastností, v němž vyberte záložku "Sdílení".

Přepínačem aktivujte možnost "Sdílet tuto tiskárnu", čímž se zpřístupní ostatní (doposud deaktivované) volby nastavení.

Do textového pole "Název sdílené položky" vepište pojmenování sdílené tiskárny tak, jak se má zobrazovat připojivším se uživatelům. Systém Windows 7 standardně nabídne přesný popis tiskárny podle systémové konfigurace, nicméně nic nebrání ve zvolení zcela libovolného názvu.

Aktivací možnosti Vytvářet tiskové úlohy v klientských počítačích si zajistíte, že se tisknuté dokumenty připraví již v jednotlivých počítačích a teprve hotové zašlou na tiskárnu. Díky tomuto nastavení se ušetří jednak zátěž počítače s fyzicky připojenou tiskárnou, jednak zabrání případným problémům s hromadným tiskem.

Pokud ke sdílené tiskárně budou přistupovat uživatelé různých verzí operačního systému, lze ještě doinstalovat odpovídající odlišné ovladače stisknutím tlačítka "Další ovladače". Pokud se požadované ovladače přidají takto centrálně přímo se sdílením tiskárny, nemusejí si pak jednotliví vzdálení uživatelé instalovat ovladače každý zvlášť.
Reklama


2. Připojení ostatních počítačů k sdílené tiskárně:

Nyní se podívejme, jak se ke sdílené tiskárně připojit z prostředí operačního systému Windows nezávisle na tom, jakou verzi OS Windows využívá hostitelský počítač.


Otevřete menu "Start" a zvolte "Zařízení a tiskárny". V horním panelu klikněte na tlačítko "Přidat tiskárnu".

Následně zvolte "Přidat síťovou tiskárnu" a klikněte na tlačítko "Další".


Ze seznamu nalezených síťových tiskáren vyberte požadované zařízení a klikněte na tlačítko "Další". Pokud systém žádnou tiskárnu nenalezne, přesvědčte se, že jste na hlavním hostitelském počítači správně nastavili sdílení tak, jak jsme si ukázali výše. Případně se tiskárnu můžete na síti pokusit vyhledat ručně pomocí volby "Požadovaná tiskárna není v seznamu -> Vyhledat tiskárnu".


Tiskárna byla úspěšně přidána.


Pakliže si tuto tiskárnu přejete nastavit jako výchozí, zaškrtněte políčko "Nastavit jako výchozí tiskárnu". Windows vám před dokončením procesu nabídne vytištění zkušební stránky. Nakonec klikněte na tlačítko "Dokončit".

V některých případech se může stát, že se systému nepodaří automaticky vyhledat potřebné ovladače tiskárny a nainstalovat je na klientský počítač. Tehdy si patřičný ovladač stáhněte ze stránek výrobce sami, ručně jej na počítač nainstaluje a postup přidání nové síťové tiskárny zopakujte.
ReklamaOperační systém Windows XP

1. Nastavení sdílení tiskárny na hlavním počítači:


Na hlavním počítači, ke kterému je tiskárna připojena, otevřete složku s tiskárnami: "Start" > "Ovládací panely" > "Tiskárny a faxy"

Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Vaší tiskárny a z kontextového menu vyberte možnost: "Sdílení"Stačí už jen označit možnost "Sdílet tuto tiskárnu", zvolit název sdílené tiskárny a potvrdit volby tlačítkem "OK".


U ikony tiskárny se nám objeví známá ikonka ruky. Tiskárnu jsme tedy na hlavním počítači úspěšně nasdíleli.
Reklama2. Připojení ostatních počítačů k sdílené tiskárně:

Začneme opět otevřením okna: "Start" > "Ovládací panely" > "Tiskárny a faxy"


Pokud máme dobře postavenou a nakonfigurovanou síť, tak operační systém Windows XP většinou rozpozná sdílenou tiskárnu na dalších počítačích automaticky a tedy můžeme ihned tisknout i z těchto počítačů.

V případě, že operační systém sdílenou tiskárnu nezaznamená, musíme ji vyhledat na dalších počítačích ručně.


Spustíme Průvodce přidáním tiskárny: "Soubor" > "Přidat tiskárnu"


Pokračujeme podle pokynů průvodce.


Zde vybereme "Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači" a přejdeme na "Další".


V dalším okně necháme zatržené "Vyhledat tiskárnu" a pokračujeme.


Počítač, pokud máte dobře nastavenou síť, by vám měl tiskárnu najít.


Vybereme nalezenou tiskárnu a stiskneme tlačítko "Další".


Vyskočí na vás informační hláška o instalaci ovladačů. Potvrdíme jí stiskem "Ano".


Následně se vás počítač dotáže, jestli instalovanou tiskárnu chcete požít jako výchozí zařízení pro tisk. Označme "Ano" a přejdeme na poslední okno.


Teď nám nezbývá nic jiného než celý proces potvrdit stisknutím "Dokončit". Tiskárna se nám objeví v okně "Tiskárny a Faxy".


Úspěšně jsme se spojili s tiskárnou. Můžeme tedy již tisknout i z tohoto počítače.Předchozí Předchozí kapitolaReklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody