Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

Předmluva

Příkazový řádek není jen původní způsob ovládání operačních systémů od Microsoftu (MS-DOS) pomocí vepisování příkazů. Jedná se o výkonný nástroj pro opravy a správu i nových operačních systémů od Microsoftu.


Spuštění příkazového řádku

Příkazový řádek můžeme spustit přímo z grafického rozhraní Windows. Z důvodu dostatečných práv pro vykonání příkazů je vhodné jej spouštět jako správce: Jak spustit příkazový řádek jako správce.
Příkazový řádek můžeme také spustit ze zavedeného instalačního disku. Nástroj - Příkazový řádek:

A zadáním příkazů například opravit porouchaný operační systém.


Jak pracovat s příkazovým řádkem

Jestliže nám nevyhovuje velikost písma, můžeme ji změnit. Klikneme na horní lištu okna pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme možnost: "Vlastnosti".Jak pracovat s příkazovým řádkem

Na záložce "Písmo" nastavíme preferovanou velikost.
Formát příkazu

Příkazy zadávané v příkazovém řádku mají formální tvar:

    prikaz [parametry]

S přesměrováním pak například:

    prikaz [parametry] < [vstupniSoubor] > [vystupniSoubor]

Při tom nezáleží na velikosti písmen.

Vykonání příkazu provedeme stisknutím na klávesnici klávesy ENTER.

Chování příkazu ovlivňují parametry (také někdy nazývány přepínače), které se umisťují za lomítkem.

U některých příkazů můžeme využít tzv. hvězdičkovou konvenci. Ten umožňuje vybrat více souborů nebo složek najednou. Zadáte-li v nějakém místě názvu složky nebo souboru hvězdičku, pak ji systém nahradí libovolným počtem libovolných znaků. Pro nahrazení jednoho znaku použijeme tečku.

Ke vkládání zkopírovaných příkazů ze schránky nemůžeme využít kombinaci kláves CTRL + V. Ale můžeme využít myš. Klikneme pravým tlačítkem myši do okna příkazového řádku a z kontextové nabídky vybereme možnost: "Vložit".
Reklama
Zobrazení nápovědy

Nápovědu si můžeme nechat zobrazit vepsáním příkazu: help
Vypíše se seznam příkazů, které jsou podporovány a to včetně jejich popisu.


Jak pracovat s příkazovým řádkem

Detailnější informace o nich a o správné syntaxi si zobrazíte, jestliže napíšete příkaz a za něj ještě připíšete: /? nebo před příkaz připíšete help
Tedy například pro informace o kopírování copy /? nebo help copy


Jak pracovat s příkazovým řádkemReklamaZákladní příkazySeznam všech příkazů

ASSOC     Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
ATTRIB     Zobrazí nebo změní atributy souboru.
BREAK     Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu stisknutí
        kláves CTRL+C.
BCDEDIT    Nastavuje vlastnosti v databázi spouštění, která řídí spouštění
        systému.
CACLS     Zobrazí nebo změní seznamy ACL pro řízení přístupu
        k souborům.
CALL      Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD       Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
CHCP      Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR     Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
CHKDSK     Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS    Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS      Vymaže obrazovku.
CMD      Spustí novou instanci příkazového řádku systému Windows.
COLOR     Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP      Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT    Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT    Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální
        jednotku.
COPY      Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění.
DATE      Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL      Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR      Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP    Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY    Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DISKPART    Zobrazí a konfiguruje vlastnosti diskových oddílů.
DOSKEY     Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet
        makra.
DRIVERQUERY  Zobrazí aktuální stav a vlastnosti ovladače
        zařízení.
ECHO      Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv
        na zapnuto nebo vypnuto.
ENDLOCAL    V dávkovém souboru uzavírá definici lokálních změn
        prostředí.
ERASE     Odstraní jeden nebo více souborů.
EXIT      Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC       Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí
        rozdíly.
FIND      Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR    Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR      Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT     Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FSUTIL     Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů.
FTYPE     Zobrazí nebo změní typ souboru sloužící
        k přidružení přípony k programu.
GOTO      Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání
        instrukcí v označeném řádku dávkového souboru.
GPRESULT    Zobrazí informace o skupinových zásadách
        pro daného uživatele či počítač.
GRAFTABL    Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
        v grafickém režimu.
HELP      Poskytne informace o příkazech příkazového řádku
        systému Windows.
ICACLS     Umožňuje zobrazit, změnit, zálohovat nebo obnovit seznamy ACL
        pro soubory a adresáře.
IF       Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě
        podmínky.
LABEL     Vytvoří, mění nebo odstraní jmenovku disku.
MD       Vytvoří složku.
MKDIR     Vytvoří složku.
MORE      Vytvoří symbolické odkazy a pevné odkazy
MODE      Konfiguruje systémové zařízení.
MORE      Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE      Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky
        do jiné.
OPENFILES   Zobrazí seznam souborů, otevřených vzdálenými
        uživateli ve sdílené složce.
PATH      Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání
        spustitelných souborů.
PAUSE     Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí
        zprávu.
POPD      Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky uloženou
        příkazem PUSHD.
PRINT     Vytiskne textový soubor.
PROMPT     Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD     Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD       Smaže složku.
RECOVER    Obnoví čitelné informace z chybného nebo
        poškozeného disku.
REM      Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru
        CONFIG.SYS.
REN      Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME     Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE    Přepíše soubory.
RMDIR     Odstraní složku.
ROBOCOPY    Rozšířený nástroj ke kopírování souborů a adresářových struktur
SET      Zobrazí, nastaví, nebo odebere nastavení prostředí
        systému Windows.
SETLOCAL    V dávkovém souboru zahájí definici lokálních změn
        prostředí.
SHIFT     Zobrazí nebo změní konfiguraci služeb (tj. procesů
        spuštěných na pozadí).
SCHTASKS    Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači.
SHIFT     Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém
        souboru.
SHUTDOWN    Umožňuje správné vypnutí místního nebo vzdáleného
        počítače.
SORT      Seřadí vstupní soubor.
START     Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST     Přiřadí písmenu jednotky cestu.
SYSTEMINFO   Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače.
TASKLIST    Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh (včetně
        služeb).
TASKKILL    Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci.
TIME      Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE     Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE      Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo
        cesty.
TYPE      Zobrazí obsah textového souboru.
VER      Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY     Určuje, zda má systém Windows kontrolovat
        správnost zapsání souborů.
VOL      Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY     Kopíruje soubory a stromy složek.
WMIC      Zobrazí informace WMI v interaktivním okně
        příkazového řádku.

V dalších kapitolách naleznete podrobnější popis jednotlivých příkazů a jejich parametrů.

Další kapitola DalšíReklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2021   Hardware - Software - Návody (Affiliate Heureka)