Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. prosinec 2016 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

Předmluva

Příkazový řádek není jen původní způsob ovládání operačních systémů od Microsoftu (MS-DOS) pomocí vepisování příkazů. Jedná se o výkonný nástroj pro opravy a správu i nových operačních systémů od Microsoftu.


Spuštění příkazového řádku

Příkazový řádek můžeme spustit přímo z grafického rozhraní Windows. Z důvodu dostatečných práv pro vykonání příkazů je vhodné jej spouštět jako správce: Jak spustit příkazový řádek jako správce.
Příkazový řádek můžeme také spustit ze zavedeného instalačního disku. Nástroj - Příkazový řádek:

A zadáním příkazů například opravit porouchaný operační systém.


Jak pracovat s příkazovým řádkem

Jestliže nám nevyhovuje velikost písma, můžeme ji změnit. Klikneme na horní lištu okna pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme možnost: "Vlastnosti".Jak pracovat s příkazovým řádkem

Na záložce "Písmo" nastavíme preferovanou velikost.
Formát příkazu

Příkazy zadávané v příkazovém řádku mají formální tvar:

    prikaz [parametry]

S přesměrováním pak například:

    prikaz [parametry] < [vstupniSoubor] > [vystupniSoubor]

Při tom nezáleží na velikosti písmen.

Vykonání příkazu provedeme stisknutím na klávesnici klávesy ENTER.

Chování příkazu ovlivňují parametry (také někdy nazývány přepínače), které se umisťují za lomítkem.

U některých příkazů můžeme využít tzv. hvězdičkovou konvenci. Ten umožňuje vybrat více souborů nebo složek najednou. Zadáte-li v nějakém místě názvu složky nebo souboru hvězdičku, pak ji systém nahradí libovolným počtem libovolných znaků. Pro nahrazení jednoho znaku použijeme tečku.

Ke vkládání zkopírovaných příkazů ze schránky nemůžeme využít kombinaci kláves CTRL + V. Ale můžeme využít myš. Klikneme pravým tlačítkem myši do okna příkazového řádku a z kontextové nabídky vybereme možnost: "Vložit".
Reklama
Zobrazení nápovědy

Nápovědu si můžeme nechat zobrazit vepsáním příkazu: help
Vypíše se seznam příkazů, které jsou podporovány a to včetně jejich popisu.


Jak pracovat s příkazovým řádkem

Detailnější informace o nich a o správné syntaxi si zobrazíte, jestliže napíšete příkaz a za něj ještě připíšete: /? nebo před příkaz připíšete help
Tedy například pro informace o kopírování copy /? nebo help copy


Jak pracovat s příkazovým řádkemReklama
Základní příkazySeznam všech příkazů

ASSOC          Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
ATTRIB         Zobrazí nebo změní atributy souboru.
BREAK          Nastaví nebo vynuluje rozšířenou kontrolu stisknutí
               kláves CTRL+C.
BCDEDIT        Nastavuje vlastnosti v databázi spouštění, která řídí spouštění
               systému.
CACLS          Zobrazí nebo změní seznamy ACL pro řízení přístupu
               k souborům.
CALL           Zavolá dávkový soubor z jiného.
CD             Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
CHCP           Zobrazí nebo nastaví aktivní kódovou stránku.
CHDIR          Změní aktuální složku nebo zobrazí její název.
CHKDSK         Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
CHKNTFS        Zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění.
CLS            Vymaže obrazovku.
CMD            Spustí novou instanci příkazového řádku systému Windows.
COLOR          Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
COMP           Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů.
COMPACT        Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílu NTFS.
CONVERT        Převede svazek FAT na NTFS. Není možné převádět aktuální
               jednotku.
COPY           Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění.
DATE           Zobrazí nebo nastaví datum.
DEL            Odstraní jeden nebo více souborů.
DIR            Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
DISKCOMP       Porovná obsah dvou disket.
DISKCOPY       Zkopíruje obsah jedné diskety na jinou disketu.
DISKPART       Zobrazí a konfiguruje vlastnosti diskových oddílů.
DOSKEY         Edituje příkazy, znovu volá příkazy a umožňuje vytvářet
               makra.
DRIVERQUERY    Zobrazí aktuální stav a vlastnosti ovladače
               zařízení.
ECHO           Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv
               na zapnuto nebo vypnuto.
ENDLOCAL       V dávkovém souboru uzavírá definici lokálních změn
               prostředí.
ERASE          Odstraní jeden nebo více souborů.
EXIT           Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
FC             Porovná dva soubory nebo sady souborů a zobrazí
               rozdíly.
FIND           Vyhledá textový řetězec v souborech.
FINDSTR        Vyhledá textový řetězec v souborech.
FOR            Spustí určený příkaz pro všechny soubory v sadě.
FORMAT         Formátuje disk pro použití v systému Windows.
FSUTIL         Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů.
FTYPE          Zobrazí nebo změní typ souboru sloužící
               k přidružení přípony k programu.
GOTO           Interpret příkazového řádku přejde k vykonávání
               instrukcí v označeném řádku dávkového souboru.
GPRESULT       Zobrazí informace o skupinových zásadách
               pro daného uživatele či počítač.
GRAFTABL       Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
               v grafickém režimu.
HELP           Poskytne informace o příkazech příkazového řádku
               systému Windows.
ICACLS         Umožňuje zobrazit, změnit, zálohovat nebo obnovit seznamy ACL
               pro soubory a adresáře.
IF             Zpracovává příkazy v dávkovém souboru na základě
               podmínky.
LABEL          Vytvoří, mění nebo odstraní jmenovku disku.
MD             Vytvoří složku.
MKDIR          Vytvoří složku.
MORE           Vytvoří symbolické odkazy a pevné odkazy
MODE           Konfiguruje systémové zařízení.
MORE           Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
MOVE           Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky
               do jiné.
OPENFILES      Zobrazí seznam souborů, otevřených vzdálenými
               uživateli ve sdílené složce.
PATH           Zobrazí nebo nastaví cestu vyhledávání
               spustitelných souborů.
PAUSE          Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí
               zprávu.
POPD           Obnoví předchozí hodnotu aktuální složky uloženou
               příkazem PUSHD.
PRINT          Vytiskne textový soubor.
PROMPT         Změní tvar příkazového řádku Windows.
PUSHD          Uloží aktuální složku a pak ji změní.
RD             Smaže složku.
RECOVER        Obnoví čitelné informace z chybného nebo
               poškozeného disku.
REM            Označuje komentář v dávkovém souboru nebo souboru
               CONFIG.SYS.
REN            Přejmenuje soubor nebo soubory.
RENAME         Přejmenuje soubor nebo soubory.
REPLACE        Přepíše soubory.
RMDIR          Odstraní složku.
ROBOCOPY       Rozšířený nástroj ke kopírování souborů a adresářových struktur
SET            Zobrazí, nastaví, nebo odebere nastavení prostředí
               systému Windows.
SETLOCAL       V dávkovém souboru zahájí definici lokálních změn
               prostředí.
SHIFT          Zobrazí nebo změní konfiguraci služeb (tj. procesů
               spuštěných na pozadí).
SCHTASKS       Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači.
SHIFT          Posune pozici nahraditelných parametrů v dávkovém
               souboru.
SHUTDOWN       Umožňuje správné vypnutí místního nebo vzdáleného
               počítače.
SORT           Seřadí vstupní soubor.
START          Spustí určený program nebo příkaz v novém okně.
SUBST          Přiřadí písmenu jednotky cestu.
SYSTEMINFO     Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače.
TASKLIST       Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh (včetně
               služeb).
TASKKILL       Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci.
TIME           Zobrazí nebo nastaví čas systému.
TITLE          Nastaví nadpis okna relace programu CMD.EXE.
TREE           Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo
               cesty.
TYPE           Zobrazí obsah textového souboru.
VER            Zobrazí verzi systému Windows.
VERIFY         Určuje, zda má systém Windows kontrolovat
               správnost zapsání souborů.
VOL            Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
XCOPY          Kopíruje soubory a stromy složek.
WMIC           Zobrazí informace WMI v interaktivním okně
               příkazového řádku.

V dalších kapitolách naleznete podrobnější popis jednotlivých příkazů a jejich parametrů.

Další kapitola DalšíReklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
2017   Hardware - Software - Návody
(Užití veškerého obsahu této stránky je na vlastní nebezpečí.)