1. Představení registru Windows

Registr Windows je velká databáze nastavení a dat pro konfiguraci operačního systému Windows. Téměř všechny nainstalované programy, aplikace, utility, ovladače, atd… ukládají do této databáze informace o svém nastavení. Když upravujeme registr, vlastně měníme, mažeme nebo vytváříme položky v databázi. Tímto měníme chování operačního systému. Můžeme si tak přizpůsobit například funkce Windows a hlavně opravit případné chyby, které mohla způsobit například nekorektní utilita nebo nějaký vir.

K prohlížení a úpravě této databáze nepotřebujeme žádnou utility třetích stran. Přímo ve Windows je přítomen prohlížeč a editor v jednom: Regedit.

Existuje více možností, jak jej spustit.
Jeho umístění je zpravidla: C:\Windows\regedit.exe
Tedy jedna možnost je, vyhledat například pomocí Průzkumníka tento soubor na disku a spustit jej (jako správce).

Také můžeme například použít vyhledávací pole operačního systému a zadat slovní spojení: regedit a v seznamu výsledků kliknout na položku regedit.


Registr Windows

Celý registr je uspořádán hierarchicky. Jeho struktura je podobná stromové struktuře složek na pevném disku. Základních je pět větví, takzvaných klíčů:

Existuje ještě šestý klíč (týkající se výkonu), ten je ale při použití editoru registru skryt.

ReklamaČlenění registru je následující:

  1. klíč - hlavní členění stromové struktury
  2. podklíč - oddíl registru (soubor na pevném disku)
  3. podregistr - samostatná skupina klíčů, podklíčů a hodnot
  4. hodnota - obsahuje aktuální informace, uložené v registru


Hodnota musí být v odpovídajícím formátu. Ukládané hodnoty se řadí do tří hlavních typů:

  1. STRING
  2. BINARY
  3. DWORD


Registr Windows

STRING neboli řetězec slouží pro ukládání textových řetězců. Všechny od něj odvozené typy končí písmenem SZ.
REG_SZ představuje nejjednodušší řetězec s pevnou délkou.
REG_EXPAND_SZ je rozšiřitelný řetězec, který může obsahovat i proměnné uzavřené znaky %.
REG_MULTI_SZ je vícenásobný řetězec. Používá se pro seznamy, kdy jednotlivé položky jsou odděleny mezerami nebo čárkami.

Jak název napovídá, tak typ BINARY slouží pro ukládání binárních dat. Hodnoty jsou uváděné v řadě po sobě jdoucích dvojic čísel v šestnáctkové soustavě. Šestnáctková soustava byla použita proto, že zápis čísel ve dvojkové soustavě je příliš dlouhý.

Typ DWORD umožnuje také ukládání binárních dat, ale na rozdíl od hodnot BINARY mají například omezenou maximální délku, jež je 32b a mohou být zobrazeny také v desítkové soustavě.

Další kapitola DalšíReklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody