BIOS/UEFI - jak pracovat se základním vstup/výstup systémem v počítači

5. Jednotlivé položky BIOSu/UEFI

V menu Setupu se můžeme setkat s velkým výčtem konfiguračních menu. To, o jaké se bude konkrétně jednat, závisí opět pouze na výrobci BIOSu/UEFI či rovnou celé základní desky. Přesný popis tedy naleznete v manuálu od základní desky: Jak vyhledat a stáhnout manuál. Některé ale mají ustálená pojmenování, a proto se je zde pokusíme trochu přiblížit.

AC Power Recovery - Tato volba ovlivňuje spouštění počítače po výpadku napájení. Máte na výběr ze tří možností: při obnovení napájení se počítač zapne, nezapne nebo se zapne v případě, že v době výpadku napájení byl zapnutý.

ACPI 2.0 Support - Tato volba zapíná nebo vypíná podporu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), která řídí správu napájení počítače. Tato volba by měla být nastavena na ENABLED.

ACPI APIC Support - Tato volba zapíná nebo vypíná podporu APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Tato volba by měla být nastavena na ENABLED, zvláště pokud používáte vícejádrový procesor.

ACPI Aware O/S - Komunikace ACPI s operačním systémem. Tato volba by měla být nastavena na ENABLED.

AddOn ROM Display Mode - Ovlivňuje která grafická karta se má při startu systému použít. Pokud máte jen jednu grafickou kartu, tak můžete tuto volbu vypnout.

Address Range Shadowing - Tato volba je dostupná jen na starších PC. Tato volba zajistí, že pomalý BIOS uložený v ROM pamětech se zkopíruje do rychlejší RAM při startu systému.

AGP 2X/4X - Nastavuje rychlost AGP portu pro grafickou kartu. Na nových deskách tuto volbu již nenajdete, protože používají PCI-Express slot.

AGP Aperture/Device Address Space Size - Tato volba nastavuje množství paměti použité pro ukládání textur v zobrazení ve 3D. Pokud má vaše videokarta hodně paměti, můžete hodnotu snížit. Pokud je hodnota nastavena na příliš vysokou hodnotu může docházet k problémům s grafikou.

AHCI Settings - Tato volba nastavuje AHCI (Advance Host Conteroller Interface). Tato volba umožňuje využívat pokročilých technologií SATA disků, jako je hot-plug a využívání vysokých rychlostí.

AI Overclocking - Slouží k nastavení přetaktování desky a procesoru.

AI Quiet - Slouží k nastavení hlučnosti počítače vypínáním jednotlivých částí počítače. Tuto volbu oceníte, pokud používáte počítač jako domácí kino.

ALPE and ASP - Zapíná nebo vypíná agresivní podporu napájení pro SATA disky. Zapněte pouze, pokud využijete rozšířených možností SATA rozhraní.

AMD Cool n Quiet/PowerNow - Hardwarové řízení výkonu procesoru a dovoluje procesoru běžet na nižší frekvenci a tak šetřit energii.

Anti-Virus Protection - Tato volba zakazuje zápis do boot sektoru disku.

APM Settings - Nastavení power managementu.

Assign IRQ For USB - Zapněte pokud používáte USB klávesnici, myš nebo zařízení které posílá data do počítače (scanner, kamera atd.).

Assign IRQ For VGA - Tato volba by měla být zapnuta. Přiřazuje přerušení (IRQ) grafické kartě aby mohla komunikovat s ovladačem.

Auto Power On - řídí zapnutí pc po výpadku napájení, viz: AC Power Recovery.

Boot Device Priority/Boot Sequence - Pořadí hledání bootovacího sektoru při startu systému. Při instalaci nastavte CD/DVD, pro normální provoz nastavte HDD.

Boot Graphic Adapter Priority - Pokud máte více grafických karet, zde si můžete vybrat, která bude použita při startu systému.

Boot Other Device - Tato volba říká, jestli má systém hledat boot sektor v případě že ho nenajde v přednastavené volbě, viz výše. Tuhle volbu můžete vypnout, protože pokud systém nenajde boot sektor na pevném disku nebo na CD tak máte pravděpodobně závažnější problém.

Boot Sector Virus Protection - Ochrana Boot sektoru proti zápisu, viz: Anti-Virus Protection.

Boot to OS/2 - Tato volba by měla být vypnuta.

Boot Numlock Status - Pokud používáte extended klávesnici (s numerickám blokem) tuto volbu zapněte. Viz: Address Range Shadowing.

Chasis Fan - Ukazuje otáčky ventilátoru skříně. Pokud nic neukazuje, nemáte ventilátor skříně nebo nepoužívá třídrátové provedení s čidlem. V opačném případě vetilátor nefunguje a je potřeba ho vyměnit.

CPU Current Temperature - Ukazuje aktuální teplotu procesoru.

CPU Fan - Ukazuje otáčky ventilátoru chladiče procesoru.

CPU Level 1 Cache/Level 2 Cache - Vypíná rychlou paměť/cache procesoru. Tato volba by měla být vždy zapnuta nebo počítač poběží výrazně pomaleji.

CPU to PCI Write Buffer - Zapíná mezipaměť/buffer data posílaných procesorem do systému PCI sběrnice. Tato volba by měla být vždy zapnuta nebo počítač poběží výrazně pomaleji. Viz: Address Range Shadowing.

Delayed Transaction - Zpožděný zápis, tato volba by měla výt zapnuta. Pokud používáte staré PCI karty a máte problémy, tuto volbu vypněte.

Diskette - Umožňuje nastavení připojení disketové mechaniky.

DRAM CAS Latency - Časování dynamických pamětí DRAM. Obvykle necháme nastavení na systému.

DRAM Data Integrity/ECC Mode - Pokud máte nainstalovány ECC paměti (s kontrolou parity), tak tuto volbu zapněte.

IDE BusMaster - Tato volba šetří čas procesoru při zápisu na disk. Pokud používáte starší disk, který busmaster nepodporuje, pak volbu vypněte.

IDE Controller - Řadič disků ATA a SATA.

IDE Detect Time Out - Nastavte hodnotu, po kterou bude počítač čekat na odpověd od IDE zařízení než ohlásí chybu.

Intel SpeedStep - Tuto volbu zapněte, umožňuje procesoru pracovat i na nižších frekvencích a šetřit energii.

Internal Cache - Zapněte, viz: CPU Level 1 Cache/Level 2 Cache.

Interrupt 19 Capture - Zapněte pouze v případě, že chcete bootovat z RAID nebo SCSI.




Reklama



IRQ3.4.5 atd - Vyhrazení IRQ pro použití starší kartou, která nepoužívá PnP. Pokud používáte nový hardware, pak vás tato volba nemusí zajímat.

JMicron SATA/PATA Controller - Zapněte pouze v případě že chcete používat RAID pole připojené k tomuto řadiči.

Legacy USB Support - Pokud vám nefunguje v BIOSu USB klávesnice tak je to proto, že tuhle volbu nemáte zapnutou.

Memory Write Posting - Může zlepšit výkon na starších PC, ale raději to nepoužívejte. Vypnout.

Microcode Updation - Umožňuje aktualizaci mikrokódu procesoru. Pokud se někomu nepodaří zmršit nějakou instrukci, jako tomu bylo kdysi s dělením u procesorů Intel, tak tuto volbu nebudete potřebovat. Vypnout.

MPS Version Control - Specifikace protokolu multiprocesoru.

Numlock State - Zapnout pokud máte klávesnici s numerickým blokem.

Onboard FDD Conroller - Pokud používáte disketovou mechaniku tak zapněte, jinak vypnout.

Onboard IR Function - Pokud máte IR přijímač naistalován (snímač s fototranzistorem/LED) zapněte.

Onboard SCSI - Pokud používáte SCSI disky tak zapněte.

Overclocking - Zde můžete nastavit přetaktování desky a procesoru.

Overheat Warning Temperature - Nastavte teplotu PC při které má systém upozorňovat na přehřátí, případně vypnout počítač.

Parallel Port - Zapněte, pokud budete používat starší tiskárnu s LPT portem.

Parallel Port Mode - Ve většině případů vám bude vyhovovat nastavení ECP, pokud budou problémy, můžete experimentovat.

PEG Buffer Lenght - Tato volba řídí velikost bufferu mezi PCI-Express rozhraním a grafickou kartou. Nastavte na AUTO.

PEG Force X1 - Zapněte pouze v případě že máte X1 PCI grafickou kartu, ve většině případů vypnout.

PEG Link Latency/PEG Link Mode - Nastavte na AUTO. Pokud experimentujete s tweakování grafického výkonu můžete se pokusit o jiné nastavení. Pokud to nastavíte špatně, riskujete poškození grafické karty.

PCI 2.1 Compliance - Zapněte, standard komunikace přes PCI sloty, nevztahuje se na PCI-Express.

PCI IDE BusMaster - viz: IDE Bus Master.

PCI IRQ Assignment - Umožňuje nastavit konkrétnímu slotu PCI konkrétní IRQ .

PCI Latency Timer - Nastavuje čas v cyklech po které je možné uzamknout PCI sběrnici, použijte doporučenou hodnotu (32 až 128).

PCI Pipeling - Zvyšuje výkon grafických karet, nevztahuje se na PCI-Express karty.

Plug and Play OS/PnP OS Installed - Podpora plug and play operačním systémem.

PME Resume - Nastavte pokud chcete počítač zapnout dálkově, například příkazem síťové kartě.

Power Button Mode - Zde nastavíte, jestli má fungovat POWER tlačítko jako vypínač nebo jako uspávač.

Power Lost Control - viz: AC Power Recovery.

Power Management - Řízení spotřeby - Schopnost používání režimů a technologií pro snížení spotřeby energie nebo úplné vypnutí napájení jednotlivých komponent v počítači.

Primary Display - Nastavuje který výstup z grafické karty má systém při startu použít.

Primary IDE Master/Slave - Nastavení připojených disků k prvnímu řadiči PATA/SATA. Většinou nechte automatické nastavení.

Processor Serial Number - Možnost zobrazení sériového čísla procesoru. Tuto možnost využijí pouze speciální bezpečnostní aplikace. V našem případě tato volba dává možnost jednoznačné identifikace PC.

Processor Speed - Nastavení rychlosti procesoru, většinou je provedeno automaticky bez možnosti změnit nastavení

Processor Type - Zobrazuje jaký procesor je použit.

PS/2 Mouse Support - Zapněte jen v případě že máte PS/2 myš.

PXE Resume - viz: PME Resume.

Quick Boot - Pokud nechcete, aby systém při startu všechny kontroly hardware, zapněte tuto volbu. Zrychlí start počítače.

Quiet Boot - U některých motherboardů zobrazí místo položek při načítání BIOSu pouze Logo výrobce desky, lze zrušit klávesou ESC.

Ratio - Nastavení dělícího poměru procesoru, použitelné při přetaktování.




Reklama



Remote Wake-Up - Zapíná vzdálené zapínání počítače přes síť. Ve většině případů použití můžete vypnout.

Repost Video on S3 Resume - Pokud tuto volbu zapnete, bube počítač při každém probuzení provádět interní testy grafické karty.

Reset Config Data - Pokud je tato volba zapnuta, systém při každém startu načítá konfiguraci PnP zařízení znovu. Vyplatí se zapnout pouze při změně hardware.

Restore On AC Power Lost - viz: AC Power Recovery .

SATA Configuration - Pokud používáte disky SATA, měla by být tato volba zapnuta. Pokud instalujete Windows - XP a systém hlásí, že nemůže najít disk volbu vypněte.

SDRAM Setting - Nastavení časování pamětí, použijte volbu AUTO.

Second Boot Device - Nastavení druhého zařízení, které má být použito při zavádění systému, pokud je první zařízení nedostupné.

Secondary IDE Master/Slave - Parametry zařízení připojených k druhému řadiči IDE, viz: Primary IDE Master/Slave.

Serial Port 1/2 A/B - Nastavení sériových portů počítače COM1...COM4. Pokud sériové porty nepotřebujete, můžete vypnout.

Slot Power - Nastavení příkonu karty ve slotu PCI-Express. Nastavte na AUTO.

Supervisor Password - Pokud nechcete, aby vám někdo měnil nastavení BIOSu, nastavte si heslo. Při každém přístupu do BIOSu bude systém toto heslo vyžadovat. Pokud ho zapomenete, pomůže vám vytažení baterky z desky na několik minut nebo reset CMOS.

Suspend Mode - Nastavte na AUTO.

Suspend Timeout - Nastavení v BIOSu je nepodstatné, můžete změnit v Ovládacích panelech.

System Date/Time - Nastavení data a času. Lze měnit i v Ovládacím panelu.

System Keyboard - Pokud nepoužíváte klávesnici, můžete vypnout.

System Memory - Položka ukazuje kolik paměti RAM je nainstalováno a detekováno systémem.

System Overheat Warning - Pokud tuto volbu nastavíte, systém bude zvukově oznamovat přehřátí.

Third Boot Device - Třetí zařízení ze kterého se systém pokusí zavést systém, pokud první a druhé zařízení selže.

Typematic Rate/Delay - Tato volba je v BIOSu nepodstatná, rychlost klávesnice a prodlevu nastavíte v Ovládacích panelech.

USB Function - Zapne/vypne USB porty.

VCORE Voltage - Zobrazí velikost napájecího napětí jádra procesoru.

Video BIOS Shadow/Video BIOS Cacheable - Tuto volbu nechte na všech systémech vypnutou.

Video Power Down - Řídí vypínání grafické karty a monitoru při nečinnosti. V BIOSu nemá význam, použijte Ovládací panely.

Video RAM Cacheable - Tuto volbu nechte na všech systémech vypnutou.

Virtualization Technology - Pokud nepoužíváte kartu na emulaci dalšího počítače, volbu vypněte.

Wait for F1 if Error - Tato volba zapne čekání na stisk klávesy F1 při jakékoliv chybě v BIOSu.

Write Combining - Zvyšuje výkon grafické karty. Pokud systém často padá, raději vypněte.


Předchozí Předchozí kapitola Další kapitola Další



Reklama



Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2018   Hardware - Software - Návody