BIOS/UEFI - jak pracovat se základním vstup/výstup systémem v počítači

5. Jednotlivé položky BIOSu/UEFI

V menu Setupu se můžeme setkat s velkým výčtem konfiguračních menu. To, o jaké se bude konkrétně jednat, závisí opět pouze na výrobci BIOSu/UEFI či rovnou celé základní desky. Přesný popis tedy naleznete v manuálu od základní desky: Jak vyhledat a stáhnout manuál. Některé ale mají ustálená pojmenování, a proto se je zde pokusíme trochu přiblížit.

AC Power Recovery - Tato volba ovlivňuje spouštění počítače po výpadku napájení. Máte na výběr ze tří možností: při obnovení napájení se počítač zapne, nezapne nebo se zapne v případě, že v době výpadku napájení byl zapnutý.

ACPI 2.0 Support - Tato volba zapíná nebo vypíná podporu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), která řídí správu napájení počítače. Tato volba by měla být nastavena na ENABLED.

ACPI APIC Support - Tato volba zapíná nebo vypíná podporu APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Tato volba by měla být nastavena na ENABLED, zvláště pokud používáte vícejádrový procesor.

ACPI Aware O/S - Komunikace ACPI s operačním systémem. Tato volba by měla být nastavena na ENABLED.

AddOn ROM Display Mode - Ovlivňuje která grafická karta se má při startu systému použít. Pokud máte jen jednu grafickou kartu, tak můžete tuto volbu vypnout.

Address Range Shadowing - Tato volba je dostupná jen na starších PC. Tato volba zajistí, že pomalý BIOS uložený v ROM pamětech se zkopíruje do rychlejší RAM při startu systému.

AGP 2X/4X - Nastavuje rychlost AGP portu pro grafickou kartu. Na nových deskách tuto volbu již nenajdete, protože používají PCI-Express slot.

AGP Aperture/Device Address Space Size - Tato volba nastavuje množství paměti použité pro ukládání textur v zobrazení ve 3D. Pokud má vaše videokarta hodně paměti, můžete hodnotu snížit. Pokud je hodnota nastavena na příliš vysokou hodnotu může docházet k problémům s grafikou.

AHCI Settings - Tato volba nastavuje AHCI (Advance Host Conteroller Interface). Tato volba umožňuje využívat pokročilých technologií SATA disků, jako je hot-plug a využívání vysokých rychlostí.

AI Overclocking - Slouží k nastavení přetaktování desky a procesoru.

AI Quiet - Slouží k nastavení hlučnosti počítače vypínáním jednotlivých částí počítače. Tuto volbu oceníte, pokud používáte počítač jako domácí kino.

ALPE and ASP - Zapíná nebo vypíná agresivní podporu napájení pro SATA disky. Zapněte pouze, pokud využijete rozšířených možností SATA rozhraní.

AMD Cool n Quiet/PowerNow - Hardwarové řízení výkonu procesoru a dovoluje procesoru běžet na nižší frekvenci a tak šetřit energii.

Anti-Virus Protection - Tato volba zakazuje zápis do boot sektoru disku.

APM Settings - Nastavení power managementu.

Assign IRQ For USB - Zapněte pokud používáte USB klávesnici, myš nebo zařízení které posílá data do počítače (scanner, kamera atd.).

Assign IRQ For VGA - Tato volba by měla být zapnuta. Přiřazuje přerušení (IRQ) grafické kartě aby mohla komunikovat s ovladačem.

Auto Power On - řídí zapnutí pc po výpadku napájení, viz: AC Power Recovery.

Boot Device Priority/Boot Sequence - Pořadí hledání bootovacího sektoru při startu systému. Při instalaci nastavte CD/DVD, pro normální provoz nastavte HDD.

Boot Graphic Adapter Priority - Pokud máte více grafických karet, zde si můžete vybrat, která bude použita při startu systému.

Boot Other Device - Tato volba říká, jestli má systém hledat boot sektor v případě že ho nenajde v přednastavené volbě, viz výše. Tuhle volbu můžete vypnout, protože pokud systém nenajde boot sektor na pevném disku nebo na CD tak máte pravděpodobně závažnější problém.

Boot Sector Virus Protection - Ochrana Boot sektoru proti zápisu, viz: Anti-Virus Protection.

Boot to OS/2 - Tato volba by měla být vypnuta.

Boot Numlock Status - Pokud používáte extended klávesnici (s numerickám blokem) tuto volbu zapněte. Viz: Address Range Shadowing.

Chasis Fan - Ukazuje otáčky ventilátoru skříně. Pokud nic neukazuje, nemáte ventilátor skříně nebo nepoužívá třídrátové provedení s čidlem. V opačném případě vetilátor nefunguje a je potřeba ho vyměnit.

CPU Current Temperature - Ukazuje aktuální teplotu procesoru.

CPU Fan - Ukazuje otáčky ventilátoru chladiče procesoru.

CPU Level 1 Cache/Level 2 Cache - Vypíná rychlou paměť/cache procesoru. Tato volba by měla být vždy zapnuta nebo počítač poběží výrazně pomaleji.

CPU to PCI Write Buffer - Zapíná mezipaměť/buffer data posílaných procesorem do systému PCI sběrnice. Tato volba by měla být vždy zapnuta nebo počítač poběží výrazně pomaleji. Viz: Address Range Shadowing.

Delayed Transaction - Zpožděný zápis, tato volba by měla výt zapnuta. Pokud používáte staré PCI karty a máte problémy, tuto volbu vypněte.

Diskette - Umožňuje nastavení připojení disketové mechaniky.

DRAM CAS Latency - Časování dynamických pamětí DRAM. Obvykle necháme nastavení na systému.

DRAM Data Integrity/ECC Mode - Pokud máte nainstalovány ECC paměti (s kontrolou parity), tak tuto volbu zapněte.

IDE BusMaster - Tato volba šetří čas procesoru při zápisu na disk. Pokud používáte starší disk, který busmaster nepodporuje, pak volbu vypněte.

IDE Controller - Řadič disků ATA a SATA.

IDE Detect Time Out - Nastavte hodnotu, po kterou bude počítač čekat na odpověd od IDE zařízení než ohlásí chybu.

Intel SpeedStep - Tuto volbu zapněte, umožňuje procesoru pracovat i na nižších frekvencích a šetřit energii.

Internal Cache - Zapněte, viz: CPU Level 1 Cache/Level 2 Cache.

Interrupt 19 Capture - Zapněte pouze v případě, že chcete bootovat z RAID nebo SCSI.
Reklama

IRQ3.4.5 atd - Vyhrazení IRQ pro použití starší kartou, která nepoužívá PnP. Pokud používáte nový hardware, pak vás tato volba nemusí zajímat.

JMicron SATA/PATA Controller - Zapněte pouze v případě že chcete používat RAID pole připojené k tomuto řadiči.

Legacy USB Support - Pokud vám nefunguje v BIOSu USB klávesnice tak je to proto, že tuhle volbu nemáte zapnutou.

Memory Write Posting - Může zlepšit výkon na starších PC, ale raději to nepoužívejte. Vypnout.

Microcode Updation - Umožňuje aktualizaci mikrokódu procesoru. Pokud se někomu nepodaří zmršit nějakou instrukci, jako tomu bylo kdysi s dělením u procesorů Intel, tak tuto volbu nebudete potřebovat. Vypnout.

MPS Version Control - Specifikace protokolu multiprocesoru.

Numlock State - Zapnout pokud máte klávesnici s numerickým blokem.

Onboard FDD Conroller - Pokud používáte disketovou mechaniku tak zapněte, jinak vypnout.

Onboard IR Function - Pokud máte IR přijímač naistalován (snímač s fototranzistorem/LED) zapněte.

Onboard SCSI - Pokud používáte SCSI disky tak zapněte.

Overclocking - Zde můžete nastavit přetaktování desky a procesoru.

Overheat Warning Temperature - Nastavte teplotu PC při které má systém upozorňovat na přehřátí, případně vypnout počítač.

Parallel Port - Zapněte, pokud budete používat starší tiskárnu s LPT portem.

Parallel Port Mode - Ve většině případů vám bude vyhovovat nastavení ECP, pokud budou problémy, můžete experimentovat.

PEG Buffer Lenght - Tato volba řídí velikost bufferu mezi PCI-Express rozhraním a grafickou kartou. Nastavte na AUTO.

PEG Force X1 - Zapněte pouze v případě že máte X1 PCI grafickou kartu, ve většině případů vypnout.

PEG Link Latency/PEG Link Mode - Nastavte na AUTO. Pokud experimentujete s tweakování grafického výkonu můžete se pokusit o jiné nastavení. Pokud to nastavíte špatně, riskujete poškození grafické karty.

PCI 2.1 Compliance - Zapněte, standard komunikace přes PCI sloty, nevztahuje se na PCI-Express.

PCI IDE BusMaster - viz: IDE Bus Master.

PCI IRQ Assignment - Umožňuje nastavit konkrétnímu slotu PCI konkrétní IRQ .

PCI Latency Timer - Nastavuje čas v cyklech po které je možné uzamknout PCI sběrnici, použijte doporučenou hodnotu (32 až 128).

PCI Pipeling - Zvyšuje výkon grafických karet, nevztahuje se na PCI-Express karty.

Plug and Play OS/PnP OS Installed - Podpora plug and play operačním systémem.

PME Resume - Nastavte pokud chcete počítač zapnout dálkově, například příkazem síťové kartě.

Power Button Mode - Zde nastavíte, jestli má fungovat POWER tlačítko jako vypínač nebo jako uspávač.

Power Lost Control - viz: AC Power Recovery.

Power Management - Řízení spotřeby - Schopnost používání režimů a technologií pro snížení spotřeby energie nebo úplné vypnutí napájení jednotlivých komponent v počítači.

Primary Display - Nastavuje který výstup z grafické karty má systém při startu použít.

Primary IDE Master/Slave - Nastavení připojených disků k prvnímu řadiči PATA/SATA. Většinou nechte automatické nastavení.

Processor Serial Number - Možnost zobrazení sériového čísla procesoru. Tuto možnost využijí pouze speciální bezpečnostní aplikace. V našem případě tato volba dává možnost jednoznačné identifikace PC.

Processor Speed - Nastavení rychlosti procesoru, většinou je provedeno automaticky bez možnosti změnit nastavení

Processor Type - Zobrazuje jaký procesor je použit.

PS/2 Mouse Support - Zapněte jen v případě že máte PS/2 myš.

PXE Resume - viz: PME Resume.

Quick Boot - Pokud nechcete, aby systém při startu všechny kontroly hardware, zapněte tuto volbu. Zrychlí start počítače.

Quiet Boot - U některých motherboardů zobrazí místo položek při načítání BIOSu pouze Logo výrobce desky, lze zrušit klávesou ESC.

Ratio - Nastavení dělícího poměru procesoru, použitelné při přetaktování.
Reklama

Remote Wake-Up - Zapíná vzdálené zapínání počítače přes síť. Ve většině případů použití můžete vypnout.

Repost Video on S3 Resume - Pokud tuto volbu zapnete, bube počítač při každém probuzení provádět interní testy grafické karty.

Reset Config Data - Pokud je tato volba zapnuta, systém při každém startu načítá konfiguraci PnP zařízení znovu. Vyplatí se zapnout pouze při změně hardware.

Restore On AC Power Lost - viz: AC Power Recovery .

SATA Configuration - Pokud používáte disky SATA, měla by být tato volba zapnuta. Pokud instalujete Windows - XP a systém hlásí, že nemůže najít disk volbu vypněte.

SDRAM Setting - Nastavení časování pamětí, použijte volbu AUTO.

Second Boot Device - Nastavení druhého zařízení, které má být použito při zavádění systému, pokud je první zařízení nedostupné.

Secondary IDE Master/Slave - Parametry zařízení připojených k druhému řadiči IDE, viz: Primary IDE Master/Slave.

Serial Port 1/2 A/B - Nastavení sériových portů počítače COM1...COM4. Pokud sériové porty nepotřebujete, můžete vypnout.

Slot Power - Nastavení příkonu karty ve slotu PCI-Express. Nastavte na AUTO.

Supervisor Password - Pokud nechcete, aby vám někdo měnil nastavení BIOSu, nastavte si heslo. Při každém přístupu do BIOSu bude systém toto heslo vyžadovat. Pokud ho zapomenete, pomůže vám vytažení baterky z desky na několik minut nebo reset CMOS.

Suspend Mode - Nastavte na AUTO.

Suspend Timeout - Nastavení v BIOSu je nepodstatné, můžete změnit v Ovládacích panelech.

System Date/Time - Nastavení data a času. Lze měnit i v Ovládacím panelu.

System Keyboard - Pokud nepoužíváte klávesnici, můžete vypnout.

System Memory - Položka ukazuje kolik paměti RAM je nainstalováno a detekováno systémem.

System Overheat Warning - Pokud tuto volbu nastavíte, systém bude zvukově oznamovat přehřátí.

Third Boot Device - Třetí zařízení ze kterého se systém pokusí zavést systém, pokud první a druhé zařízení selže.

Typematic Rate/Delay - Tato volba je v BIOSu nepodstatná, rychlost klávesnice a prodlevu nastavíte v Ovládacích panelech.

USB Function - Zapne/vypne USB porty.

VCORE Voltage - Zobrazí velikost napájecího napětí jádra procesoru.

Video BIOS Shadow/Video BIOS Cacheable - Tuto volbu nechte na všech systémech vypnutou.

Video Power Down - Řídí vypínání grafické karty a monitoru při nečinnosti. V BIOSu nemá význam, použijte Ovládací panely.

Video RAM Cacheable - Tuto volbu nechte na všech systémech vypnutou.

Virtualization Technology - Pokud nepoužíváte kartu na emulaci dalšího počítače, volbu vypněte.

Wait for F1 if Error - Tato volba zapne čekání na stisk klávesy F1 při jakékoliv chybě v BIOSu.

Write Combining - Zvyšuje výkon grafické karty. Pokud systém často padá, raději vypněte.


Předchozí Předchozí kapitola Další kapitola DalšíReklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody