12. Jak dále spravovat aktualizace Windows 7

K oknu Windows Update, ve kterém máme možnost provádět správu aktualizací u operačního systému Windows 7 se můžeme dostat více způsoby. Například se k němu proklikáme přes Ovládací panely:
START --> Ovládací panely --> Systém a zabezpečení --> Windows Update

Umístění je zpravidla: C:\Windows\System32\wuapp.exe
Tedy další možnost je, vyhledat například pomocí Průzkumníka tento soubor na disku a spustit jej dvojklikem.

Také můžeme například použít vyhledávací pole operačního systému a zadat slovní spojení: "Windows Update" a v seznamu výsledků kliknout na položku "Windows Update".V levém podokně máme zobrazené základní položky pro správu aktualizací Windows 7:
Reklama

Vyhledat aktualizace

Chceme-li vyhledat aktualizace dříve než je naplánováno automaticky, klikneme na položku: Vyhledat aktualizace.


Vyhledání aktualizací může trvat i několik hodin.Nalezené aktualizace bychom nainstalovali kliknutím na tlačítko: Instalovat aktualizace.

Jestliže nechceme instalovat všechny nalezené aktualizace, klikneme na položku: "K dispozici: Důležité aktualizace". (Volitelné aktualizace není třeba do systému instalovat.)U těch aktualizací, které nechceme instalovat, zrušíme zaškrtnutí. Volbu potvrdíme kliknutím na tlačítko: OK.Aktualizace, které nechceme, aby nám již byly v budoucnu nabízeny, můžeme skrýt. Klikneme na vybranou aktualizaci pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme volbu: "Skrýt aktualizaci".

Změnit nastavení

Pod touto položkou máme možnost změnit způsob stahování a instalování aktualizací.V okně "Změnit nastavení" u položky "Důležité aktualizace" vybereme námi preferovaný způsob instalování aktualizací.

Na výběr máme z těchto možností:


Náš výběr ještě musíme potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Pokud Vás operační systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
Reklama

Zobrazit historii aktualizací

Můžeme překontrolovat historii aktualizací. Podrobnosti zobrazíme po kliknutí na vybranou aktualizací pravým tlačítkem myší.

A z kontextové nabídky vybereme možnost: "Zobrazit podrobnosti".Zobrazené podrobnosti.

Obnovit skryté aktualizace

Pokud chceme obnovit aktualizace, které jsme dříve skryli, můžeme tak učinit pod touto položkou.


Aktualizací, které chceme obnovit, zaškrtneme. Náš výběr potvrdíme kliknutím na tlačítko "Obnovit".

Tato aktualizace nám začne být opět nabízená k instalaci do systému.
Reklama
Nainstalované aktualizace - Odinstalovat aktualizaci

Pod touto položkou nalezneme všechny v operačním systému nainstalované aktualizace. Pokud například nějaká aktualizace působí v systému potíže, můžeme ji odinstalovat.

Pokud známe označení aktualizace, například KB971033, tak rychle ji můžeme vyhledat pomocí vyhledávacího pole vpravo nahoře.Na vybranou aktualizaci klikneme pravým tlačítkem myši a klikneme na tlačítko: "Odinstalovat". Budeme vyzváni k potvrzení naší volby. Po odsouhlasení, že chceme aktualizaci opravu odebrat, bude aktualizace odinstalována.Jestliže známe označení aktualizace, tak k odinstalování aktualizace můžeme také použít příkazový řádek: Jak pracovat s příkazovým řádkem. Použijeme příkaz "wusa", tedy například:

    wusa /uninstall /kb:971033 /quiet /norestart


Ke hromadnému odinstalování můžeme využít dávkové soubory: Jak pracovat s dávkovými soubory.
Mnoho uživatelů netouží po aktualizacích, které jsou uvedené v tomto dávkovém souboru. Hotový dávkouvý soubor si můžete stáhnout pod tímto odkazem: odinstalovani_KB971033_az_KB3135445.bat

Jak již bylo uvedeno, konkrétní popis aktualizace nalezneme: Microsoft - Popis změn v obsahu, služby Software Update Services. Například pomocí Googlu můžeme najít i přehlednější průběžně aktualizované seznamy aktualizací podle kategorií.

Výpis obsahu dávkového souboru:


@ECHO OFF
REM The following several lines are commented out and have no bearing on the script by using the command REM. These are here for your information.
REM wusa (wusa.exe) is the name of the Windows Update Standalone Installer from Vista - 8. More info can be found here: https://support.microsoft.com/en-us/kb/934307
REM /uninstall Uninstalls the specified package or KB number.
REM /kb: Specifies the package to be uninstalled by using its KB number. Can be passed only together with the /uninstall switch.
REM /norestart Prevents Wusa.exe from restarting the computer. The /norestart switch is ignored if the /quiet switch is not present.

ECHO This batch file will quietly uninstall all telemetry and 10 related updates from Windows 7 and 8.
ECHO If you want to cancel at any time, press Control + C.
PAUSE

ECHO Please wait, uninstalling KB971033 . . .
wusa /uninstall /kb:971033 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB2505438 . . .
wusa /uninstall /kb:2505438 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB2670838 . . .
wusa /uninstall /kb:2670838 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB2882822 . . .
wusa /uninstall /kb:2882822 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB2902907 . . .
wusa /uninstall /kb:2902907 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB2952664 . . .
wusa /uninstall /kb:2952664 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3012973 . . .
wusa /uninstall /kb:3012973 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3015249 . . .
wusa /uninstall /kb:3015249 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3021917 . . .
wusa /uninstall /kb:3021917 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3022345 . . .
wusa /uninstall /kb:3022345 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3035583 . . .
wusa /uninstall /kb:3035583 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3042058 . . .
wusa /uninstall /kb:3042058 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3044374 . . .
wusa /uninstall /kb:3044374 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3050265 . . .
wusa /uninstall /kb:3050265 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3050267 . . .
wusa /uninstall /kb:3050267 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3064683 . . .
wusa /uninstall /kb:3064683 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3065987 . . .
wusa /uninstall /kb:3065987 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3065988 . . .
wusa /uninstall /kb:3065988 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3068708 . . .
wusa /uninstall /kb:3068708 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3072318 . . .
wusa /uninstall /kb:3072318 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3074677 . . .
wusa /uninstall /kb:3074677 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3075249 . . .
wusa /uninstall /kb:3075249 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3075851 . . .
wusa /uninstall /kb:3075851 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3075853 . . .
wusa /uninstall /kb:3075853 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3078667 . . .
wusa /uninstall /kb:3078667 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3080149 . . .
wusa /uninstall /kb:3080149 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3081437 . . .
wusa /uninstall /kb:3081437 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3081454 . . .
wusa /uninstall /kb:3081454 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3081954 . . .
wusa /uninstall /kb:3081954 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3083324 . . .
wusa /uninstall /kb:3083324 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3083325 . . .
wusa /uninstall /kb:3083325 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3083710 . . .
wusa /uninstall /kb:3083710 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3083711 . . .
wusa /uninstall /kb:3083711 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3086255 . . .
wusa /uninstall /kb:3086255 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3088195 . . .
wusa /uninstall /kb:3088195 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3090045 . . .
wusa /uninstall /kb:3090045 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3093983 . . .
wusa /uninstall /kb:3093983 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3102810 . . .
wusa /uninstall /kb:3102810 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3102812 . . .
wusa /uninstall /kb:3102812 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3107998 . . .
wusa /uninstall /kb:3107998 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3112336 . . .
wusa /uninstall /kb:3112336 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3112343 . . .
wusa /uninstall /kb:3112343 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3121461 . . .
wusa /uninstall /kb:3121461 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3123862 . . .
wusa /uninstall /kb:3123862 /quiet /norestart
ECHO Please wait, uninstalling KB3135445 . . .
wusa /uninstall /kb:3135445 /quiet /norestart
ECHO All updates have been uninstalled. Please restart your computer.
ECHO Press any key to exit . . .
PAUSE >nul


Jestliže chcete odinstalovat i nějakou další nově vydanou aktualizaci, tak ji do dávkového souboru přidejte: Jak pracovat s dávkovými soubory.
Reklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody