Jak pracovat s dávkovými soubory

23. říjen 2020 Autor: Prokop

   

Dávkové soubory jsou programy, které jsou napsány ve skriptovacím jazyku "Batch". Tento skriptovací jazyk byl vyvinutý pro operační systémy od Microsoftu (MS-DOS, Windows). Jedná se o obyčejné textové soubory s příponou .bat. Tyto dávkové soubory můžeme spustit na kterékoliv verzi Windows. Pro běh je využíván příkazový řádek: Jak pracovat s příkazovým řádkem.

Jak pracovat s dávkovými soubory

Dávkové soubory se jím říka proto, že často obsahují více příkazů, které jsou spuštěné v příkazovém řádku. Po jejich spuštění jsou příkazy postupně vykonány v příkazovém řádku. Podobně jako bychom příkazy vepisovali do příkazového řádku ručně: Jak pracovat s příkazovým řádkem. Tedy si s dávkovými soubory můžeme ušetřit spoustu práce.Vytváření dávkového souboru

Jak už bylo zmíněno, jedná se o obyčejný textový soubor. Tedy nepotřebujeme žádný speciální editor. Stačí obyčejný Poznámkový blok. (Kdo by chtěl editor, který i zvýrazňuje syntaxi, tak si pořídí například Notepad++).

Tedy si otevřeme Poznámkový blok.
Jeho umístění je zpravidla: C:\Windows\notepad.exe
Tedy jedna možnost je, vyhledat například pomocí Průzkumníka tento soubor na disku a spustit jej dvojklikem.
Také můžeme například použít vyhledávací pole operačního systému a zadat slovní spojení: Poznámkový blok a v seznamu výsledků kliknout na položku Poznámkový blok.

Do Poznámkového bloku vepíšeme nějaký příkaz, například:

    md pokus


Jak pracovat s dávkovými soubory

Nyní je třeba vytvořená soubor uložit. Tedy z nabídky "Soubor" vybereme volbu "Uložit".

Jak pracovat s dávkovými soubory

Soubor pojmenujeme md.bat. Musíme ale ještě tento název dát do uvozovek. Jinak by vznik soubor md.bat.txt, tedy pouze textový soubor s příponou txt a my chceme dávkový soubor s příponou bat.

Je vhodné si tedy nechat zobrazit v Průzkumníku u souborů i jejich přípony, abychom měli jistotu, jaký typ souboru jsme opravdu vytvořili.
To můžeme provést například přes: Ovládací panely --> Možnosti složky --> Zobrazení --> Skrýt příponu souborů známých typů.Jak pracovat s dávkovými soubory

Zrušíme tedy zaškrtnutí u položky: Skrýt příponu souborů známých typů.


Reklama
Prohlížení a úpravy dávkového souboru

Při stahování dávkových souborů z internetu budete pravděpodobně upozornění Vaším prohlížečem (třeba i antivirovým programem), že dávkové soubory mohou být nebezpečné. Stažení dávkového souboru si můžete vyzkoušet na hotovém souboru pod tímto odkazem: md.bat. Budete muset prohlížeč ujistit, že jste si vědomi rizik a že chcete dávkový soubor opravdu stáhnout.

Pokud jste si stáhli nějaký hotový dávkový soubor z internetu, je vhodné si před jeho spuštění prohlédnout jeho obsah a tak ověřit, zda opravdu budou vykonány příkazy, které slibuje.

Rychlé otevření můžeme provést tak, že na soubor klikneme pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme možnost: Upravit.Jak pracovat s dávkovými soubory
Spuštění dávkového souboru

Vytvořený nebo stažený soubor md.bat můžeme spustit. Z důvodu dostatečných práv je vhodné dávkové soubory spouštět s právy správce. Tedy klikneme na soubor pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme: Spustit jako správce.

Co se stane? Pokud znáte alespoň základní příkazy příkazového řádku: Jak pracovat s příkazovým řádkem tak asi tušíte. Ano bude vytvořena složka pokus ve stejném umístění ze kterého jsme dávkový soubor md.bat spustili.

Jak pracovat s dávkovými soubory
ReklamaPříkazy dávkových souborů

Kromě standartních příkazů příkazového řádku: Jak pracovat s příkazovým řádkem můžeme v dávkových souborech využívat další příkazy. Ty umožnují například opakování příkazů, skrytí vykonávání příkazů nebo větvení.
ECHO Přepínač výpisů zadání příkazů, výpis textu

ECHO [ON|OFF] [text] [.]

Dávkový soubor se po jeho spuštění vykoná tak, že příkazy v něm obsažené se automaticky vepisují do příkazového řádku. Toto vepisování může působit rušivě. A proto je možné toto vypnout.

Parametry:
REM Komentář (poznámka) v dávkovém souboru

Další text na tomto řádku se nepovažuje za příkaz.
PAUSE Čekání na stisk klávesy

Příkaz vypíše text "Press any key to continue . . ." tedy čeká na stisk libovolné klávesy. Výpis tohoto textu lze odstranit přesměrováním PAUSE > NUL.
@ Zákaz výpisu zadání příkazu

Připsáním tohoto znaku před příkaz se zamezí výpis zadání tohoto příkazu. Nejčastěji se používá v kombinaci s příkazem ECHO OFF.
IF Větvení dávkového souboru

IF [NOT] podmínka Příkaz

Provede jeden příkaz pokud je/není splněna podmínka. Větvení tak umožňuje přeskočit některé příkazy podle platnosti podmínky.

Podmínky:
GOTO Skok na návěští

Návěští je text začínající dvojtečkou na začátku řádku. Za návěštím nelze na řádku přímo uvádět příkazy - stejně jako u poznámky.
Skoky se používají především pro větvení dávkových souborů.
FOR Opakované provedení příkazuFOR %%x IN (seznam) DO příkaz

Tento příkaz umožní provést nějakou akci opakovaně. Pokud se má opakovat více než jeden příkaz, musí se zavolat jiný dávkový soubor pomocí příkazu CALL.
CALL Volání jiného dávkového souboru s návratem

Pokud bude zavolán jiný dávkový soubor přímo, právě prováděný dávkový soubor se přeruší bez možnosti návratu.
SET Nastavení systémové proměnné

SET prom=[obsah]

Systémová proměnná je místo v operační paměti pro uložení libovolného textu.
Důležitější systémové proměnné:

PROMPT Tvar promptu. Nastavuje ji příkaz PROMPT.
PATH Seznam vyhledávacích cest. Nastavuje ji příkaz PATH. Je možné použít i nastavení SET PATH = Cesty, ale příkaz PATH ošetřuje mezery a jiné chyby v cestách.
TEMP Adresář pro dočasné soubory.
COMSPEC    Adresář s úplnou specifikací komunikačního programu.Reklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody