Jak zjistit kdy byl Windows do počítače nainstalován

29. říjen 2020 Autor: Tibor

   

Jestliže Vás zajímá, jak dlouho již používáte ve Vašem počítači stávající instalaci operačního systému Windows, tak tento údaj si můžete pomoci tohoto návodu snadno zjistit. Datum, kdy byl operační systém Windows do počítače nainstalován, můžeme zjistit hned několika způsoby. Vysvětlím dvě nejsnadnější cesty: Pomocí Průzkumníka Windows a příkazového řádku.

Jak zjistit kdy byl Windows do počítače nainstalován

Vědět datum instalace operačního systému Windows je také užitečné například v případě, pokud chceme ověřit stáří počítače zakoupeného například v nějakém bazaru. Pokud ovšem již byla na zakoupeném počítači někdy provedena reinstalace operačního systému: Jak reinstalovat Windows, tak zjistíme pouze datum poslední reinstalace.
1. Jak zjistit datum instalace Windows pomocí Průzkumníka Windows

Pomocí Průzkumníka Windows můžeme snadno zjistit i stáří jednotlivých složek v počítači. Uživatelé často zkouší zjistit stáří instalace operačního systému Windows podle stáří složek: Program Files, ProgramData, Windows, atd. Ovšem tyto složky jsou při reinstalaci operačního z instalačního disku s Windows do počítače pouze nakopírovány a tedy mají starší datum, než je to, kdy byl operační systém Windows do počítače skutečně nainstalován. Tedy musíme najít složku, která byla při instalaci skutečně vytvořena a nikoliv z instalačního disku jen zkopírována. Takovou složkou je například složka s názvem uživatele.

Složku nalezneme v závislosti na verzi našeho operačního systému:

Windows Vista/7/8/10:

C:\Users\[Uživatelské jméno]

Windows XP:

C:\Documents and Settings\[Uživatelské jméno]


Jak zjistit kdy byl Windows do počítače nainstalován

Tedy klikneme na složku s názvem uživatele (já jsem si při reinstalaci Windows pojmenoval uživatelský účet jako: PC) pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybereme možnost: Vlastnosti.


Jak zjistit kdy byl Windows do počítače nainstalován

V mém případě je tedy datum vytvoření složky "PC" shodné s datem, kdy byl operační systém do počítače nainstalován.
Reklama2. Jak zjistit datum instalace Windows pomocí příkazového řádku

Další způsob jak zjistit datum instalace Windows je pomocí příkazového řádku: Jak pracovat s příkazovým řádkem a příkazu:

    systeminfo

Tento příkaz vypíše informace o operačním systému Windows a tedy i datum jeho původní instalace.


Jak zjistit kdy byl Windows do počítače nainstalován

Hledáme řádek: Datum původní instalace nebo Original Install Date.


Reklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody